Användarvillkor

Var så god, läs noggrant deNNA ÖVERENSKOMMELSE och försäkra sig, att du förstår komplett deNNas innehåll, om du har NÅGOT tvivel om dina rätter och plikter, som framgår av acceptering av deNNA ÖVERENSKOMMELSE, konsultera det med kompetent ombud.

Kompetens


EuroCasinoBet äger och driver komplett bolaget EuroCasinoBet Ltd

Bolagets namn: EuroCasinoBet Limited
Företagandets ort: 78 Crossbow House, Bormla Road, Paola PLA 1902, Malta
Registreringsnummer: C42708
Registrerings datum: 1st November, 2007

EuroCasinoBet var registrerad i handelsregister som bolaget med inskränkt ansvar. Vid alla stridsfrågor gäller lagar på Malta.

Webbsidan av EuroCasinoBet är avbildad i 20 språk. Vid varje meningsskiljaktighet gäller som avgörande engelska versionen.

Alla kontakttelefonnummer, som är anförda på sidan är internationellt tillgängliga.

Registrering av spelare & upphävning av registrering


Online Casino och/eller webbsidan kan du använda bara i så fall, om du är myndig, dvs. att du har fyllt ”myndighetsålder” så, som är detta begrep definierad i lagar i din land. Online Casino och/eller webbsidan får du inte använda i inget fall, om du inte har fyllt myndighetsålder. . Du måste förelägga oss giltiga identifieringshandlingar.

Du har fullt och oinskränkt rätt att ta del på Spel, om dit deltagande är inte förbjudet i rättsföreskrifter i ditt land. Vi accepterar inte registrering av spelare, som kommer från USA.

Du kommer överens med det, att Spel har nöjeskarakter. Du förstår och bekräftar härmed, att man ska ingenting köpa för att du kan spela Spel. Om du vill spela utan insats av pengar, har du denna möjlighet.

Du får inte använda Online Casino för reklamändamål eller i namn av någon tredje person. Varje användning av Online Casino är bara för dina privatändamål.

Du tar ansvar själv för att försäkra sig om att du förstår regler och förfarande av spelen på Online Casino och användning av Online-spel i allmänhet nog innan du börjar spela vilket spel som helst.

Om spelaren vill upphäva sin registrering på EuroCasinoBet, kan denne göra det genom att kräva detta och informera kunders stöd av EuroCasinoBet på support@eurocasinobet.com och spelarens konto ska blockeras.

Detaljer om konto


Vid öppnande av spelarekonto lämnar du för oss inte någon information eller förklaring, som är osann, falsk, oriktig eller lögnaktig.

Det är tillåten att öppna bara ett konto. Om EuroCasinoBet avslöjar, att en spelare äger fler än ett konto, förbehåller sig rätt att rikta om alla finanser på ett konto och upphäva de ytterligare konten. Bonus, som lämnades i sammanhang med ytterligare konten ska inte förskjutas.

Du tar fullt ansvar för alla skatter, avgifter och ytterligare kostnader som är i sammanhang med vinster från Online Casino och som framgår av dessa.

Du bekräftar härmed, att detaljer med hänsyn till debet-/kreditkort, som du har anfört vid registrering, tillhör den registrerade kontoinnehavaren, och att kortet var inte anmält som förlorat eller stulet.

Du tillåter inte för någon tredje person att använda ditt spelarkonto för tillträde i Online Casino, och du ska också inte använda spelarkonto av någon annan person eller betalningsmedel för att träda in i Online Casino eller sidan.

Man kan inte förskjuta/sälja/vinna konten av en annan spelare. Det är också inte möjligt att förskjuta några betalningsmedel mellan spelarna.

Blockerade konten


Vi förbehåller oss rätten att blockera ert konto, om du inte har anmält sig inom de senaste 9 månaderna, och om det var samtidigt inte möjligt att kontakta dig med telefon eller e-mall. Vi betraktar sådana konten som misstänkta.
Dessutom förbehåller vi oss rätt att blockera konten, om du har anmält sig inom senaste 9 månader bara en gång, och ditt saldo på kasinokonto är noll.

Icke-aktiva konten


Vi betraktar som icke-aktiva konten spelarkonten, som var inte använda i de senaste 30 månaderna. Inga pengar ska återbetalas på spelarens konto. Om man inte kan lokaliseras spelaren, fonds ska överföras till förmån av Lotteries & Gaming Autority. Radering av personliga uppgifter är inte möjligt, därför att dessa informationer måste stå tillförfogande för beivrande i bedrägerifall, varigenom garanteras säkerhet för Dig.

Insatser & Uttagningar


För insats kan Du använda följande metoder:

  • Kreditkort – EuroCasinoBet accepterar VISA och MasterCard, Visa Electron, minimalt belopp, som kan du sätta in är EUR 20 och maximum är EUR 500 för en transaktion.
  • Paysafecard - EuroCasinoBet stöder paysafecard, prenumererade betalningskort för inköp på Internet.
  • MoneyBookers – du kan inbetala genom kreditkort eller genom ert bankkonto. Om du inte har ett konto i MoneyBookers, klicka på ikon MoneyBookers- insats på EuroCasinoBet och du ska riktas om till MoneyBookers, var du kan mycket enkelt öppna ett konto.
  • NETELLER – erbjuder säkert och snabbt sätt att sätta in pengar på ditt casinokonto. Om du har nog inte ett konto i NETELLER, klicka på ikon NETELLER- insats på EuroCasinoBet och du ska riktas om till NETELLER, var du kan mycket enkelt öppna ett konto. Minimal insats: 20 EUR.

Spelaren måste vara medveten om att EuroCasinoBet inte är någon finansinstitution, och spelaren väntar inte inkomst som ränta av insatser.

Ni kan använda följande uttagningsmöjligheter:

  • Banköverföring - om du tar ut pengar genom banköverföring, bankkontot i din bank ska upphöjas om krävt belopp. Transaktionens bearbetning dröjer 1 till 7 dagar.
  • Kreditkort – uttagning på VISA/VISA Electron- kreditkort är tillåten bara i så fall, om du har detsamma kortet använt vid insats. Bearbetning dröjer 7 till 14 dagar. Bearbetningsavgift för transaktionen är 2 %. Uttagningsbeloppet för alla icke-utbetalda kraven på kreditkort får inte överskrida 3000 EURO. Kraven på uttagning, som överskrider 3000 EURO ska utföras på bankkonto eller på Moneybookers konto.
  • Moneybookers – möjligt bara i så fall, om insatsen utfördes genom Moneybookers. Du måste sätta in åtminstone en gång genom Moneybookers. Bearbetningsavgift för transaktionen är 2,5 %. Bearbetning dröjer 1 till 2 dagar. Minimal uttagning är EUR 20.
  • NETELLER – möjligt bara i så fall, att insats utfördes genom NETELLER. Du måste satsa åtminstone en gång genom NETELLER. Bearbetningsavgift för transaktionen är 2,5 %. Bearbetning dröjer 1 till 2 dagar. Minimal uttagning är 20 EUR.

EuroCasinoBet godkänner inte något krav på vinsts utbetalning, som överskrider beloppet EUR 2300, om prövas inte identitet, ålder och bosättningsort.

Du får ta ut pengar bara av detsamma konto, som du har använt vid insats.

Insats ska skrivas till genast efter transaktions ifyllning. Vi ber dig att trycka alla transaktionsdata och förvara dessa på gott tillgängligt ställe. Notifierings e-mall ska skickas till dig genast efter transaktionens mottagning. Transaktionen avbildas på din utskrift som MC Eurocasinobet.com casino chips.

Alla informationer, som avser uttagning av bonusen är anförda i delen Informationer om bonus .

Regler för uttagning


Du kommer överens, att EuroCasinBet har rätt till att kräva av dig kompletterande dokumentation, för att vi kan kontrollera din identitet. Om du kräver uttagning av pengar, måste man skicka till oss nödvändiga handlingar innan man utför vinstens utbetalning. Om vi betraktar det för nödvändigt, kräver man av dig följande dokument:

  • Vid utbetalning på bankkonto (insats utfördes genom kreditkort), om detta belopp överskrider limit 500 EUR, måste man skicka till os utskrift av bankkontot, formulär till auktorisering av kreditkortet (Credit Card Authorisation Form), en kopia om främre och bakre sidan av kreditkortet och passet (eller en annan handling).
  • Vid den första vinstutbetalningen eller om utbetalning genom kreditkortet överskrider limiten 1000 EUR måste man skicka till oss en kopia av passet (eller en annan handling), formulär för auktorisering av kreditkortet (Credit Card Authorisation Form) och en kopia av främre och bakre sidan av kreditkortet, som du har använt vid betalning, för att kontrollera, om man inte har utförts bedrägeribetalning, eller om man inte utbetalar pengar till bedragarspelare. I fall ni har använd betalningsmöjlighet, som kräver din konfirmation, ##casinoNam