Podmienky používania

PROSÍM PREČÍTAJTE SI POZORNE TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA A UISTITE SA, ŽE ÚPLNE ROZUMIETE ICH OBSAHU. AK MÁTE AKÉKOĽVEK POCHYBNOSTI O VAŠICH PRÁVACH A ZÁVÄZKOCH VYPLÝVAJÚCICH Z AKCEPTÁCIE TÝCHTO PODMIENOK, PROSÍM KONZULTUJTE SO SVOJIM KOMPETENTNÝM PRÁVNYM ZÁSTUPCOM.

Právomoc

EuroCasinoBet internetové kasíno alebo webovú stránku vlastní a prevádzkuje Eurocasinobet Ltd.

Eurocasinobet.Ltd. bolo registrované ako spoločnosť s ručením obmedzeným do obchodného registra - Malta Financial Services Authority na základe ustanovení zákona o spoločnostiach z roku 1995, ako je uvedené nižšie:

Názov spoločnosti: Eurocasinobet.Ltd.

Sídlo spoločnosti: 78 Crossbow House, Bormla Road, Paola PLA 1902, Malta

Registračné číslo: C42708

Dátum registrácie: 01.11.2007

Licenčné číslo: /CL1/424/2007

EuroCasinoBet webová stránka je prezentovaná v šiestich jazykoch. V prípade nezhody považujte anglickú verziu za právoplatnú.

Všetky naše telefónne čísla poskytnuté na webovej stránke sú medzinárodne dostupné.

*V prípade akéhokoľvek sporu sa uplatnia zákony Malty.

Registrácia hráča a zrušenie registrácie

 • Internetové kasíno môžete použiť iba v prípade, ak ste dospelý. To znamená, že ste dovŕšili „plnoletosť“ tak, ako je tento pojem právne definovaný v zákonoch Vašej krajiny.
 • V žiadnom prípade nemôžete používať online kasíno, ak ste nedosiahli plnoletosť. Ak tak napriek tomu urobíte, všetky výhry budú prepadnuté v prospech úradu MGA.
 • Ste nám povinný zaslať platné identifikačné údaje.
 • Máte plné, úplné a neobmedzené právo zúčastniť sa “Hier”, ak Vaša účasť v “Hrách” nie je zakázaná v jurisdikcii Vašej krajiny.
 • Neakceptujeme registrácie hráčov z USA.
 • Beriete na vedomie, že “hry” sú určené len pre zábavu.
 • Rozumiete a týmto potvrdzujete, že nič nie je potrebné alebo požadované si zakúpiť na to, aby ste mohli hrať “Hry”. Ak si želáte hrať bez vsádzania peňazí, máte túto možnosť.

Nesmiete používať online casino na komerčné, či reklamné účely alebo v mene inej osoby.

Každé použitie online casina je iba pre Vaše súkromné účely.

Ste zodpovedný uistiť sa, že rozumiete pravidlám a postupom hier v online casine a spôsobu použitia hrania na internete vo všeobecnosti ešte predtým, než začnete hrať ktorúkoľvek hru.

Je Vašou povinnosťou vedieť, že stávkovanie je legálne.

Je veľmi dôležité vytvoriť si silné heslo. Podmienky vytvorenia silného hesla nájdete, že prejdete na stránke k registrácii a kurzorom k polu “heslo”, kde sú zobrazené detaily o ňom. V prípade, že si hráč želá odhlásiť sa z EuroCasinoBet, môže tak urobiť na vlastnú žiadosť alebo informovať o tom EuroCasinoBet podporný tím na adrese: na support@eurocasinobet.com a hráčovi bude účet uzatvorený.

Údaje o účte

Pri otvorení účtu hráč nesmie poskytovať žiadne informácie, ani žiadne vyhlásenie, ktoré je nepravdivé, nesprávne alebo zavádzajúce.

Nesmiete mať viac ako jeden účet. Ak EuroCasinoBet zistí, že hráč má viac ako jeden účet, vyhradzuje si právo uzavrieť účet s nižšími finančnými prostriedkami, ktoré prepadnú v prospech EuroCasinoBet.

Akonáhle bude účet otvorený, mal by si hráč skontrolovať a aktualizovať svoje informácie, ktoré nám umožňujú skontaktovať sa s ním/ňou v prípade potreby.

Ste plne zodpovedný za všetky dane, poplatky a ostatné náklady súvisiace a vyplývajúce z výhier z internetového kasína.

Týmto potvrdzujete, že podrobnosti týkajúce sa debetnej/kreditnej karty, ktoré ste uviedli pri registrácií, patria registrovanému majiteľovi účtu a karta nebola hlásená ako stratená alebo ukradnutá.

Nedovolíte žiadnej tretej osobe použiť Váš hráčsky účet na prístup do on line casina a Vy taktiež nepoužijete hráčsky účet inej osoby alebo jej/ jeho platobné prostriedky na to, aby ste vstúpili do on line casina, či na webovú stránku.

Nie je možné presúvať/predať/získať účty od iného hráča. Taktiež nie je možné presúvať akékoľvek platobné prostriedky medzi hráčmi.

Blokované účty

Vyhradzujeme si právo zablokovať Váš účet v prípade, že ste neboli prihlásený v priebehu posledných 9 mesiacov a neboli sme schopní sa s Vami telefonicky alebo e-mailom skontaktovať. Tento účet nebude považovaný za funkčný účet a EuroCasinoBet si vyhradzuje právo na odpočet 5 EUR mesačne ako administratívny poplatok až do doby, kedy by ste nás Vy kontaktovali z dôvodu požiadania o opätovné zaktivovanie účtu alebo z dôvodu vyžiadania jeho úplného uzatvorenia.

Môžu existovať prípady, kedy poplatok za neaktívnosť odpočítaný na mesačnej báze, ako je uvedené vyššie, môže byť následne vyžiadaný hráčom späť. Predtým, než budú tieto prostriedky spracované, budeme od Vás požadovať overenie dokladov a ak ich EuroCasinoBet uzná, bude Vám administratívny poplatok vrátený späť.

Nečinné účty

Neaktívny účet je hráčsky účet, ktorý nebol využitý za posledných 30 mesiacov. EuroCasinoBet najskôr kontaktuje hráča a v prípade žiadnej odozvy, bude účet uzatvorený. Pričom za okolností, kedy by hráč požadoval znovu aktivovanie účtu, musí kontaktovať nášu zákaznícku podporu a následne mu bude otvorený.

V situácii, kedy účet bude dlhodobo nevyužívaný viac ako 30 mesiacov a my nebudeme schopní nadviazať kontakt s hráčom, bude EuroCasinoBet nútené vrátiť finančné prostriedky z účetu hráča do účtu Malta Gaming Authority na Malte (MGA) podľa predpisov. Hráč sa môže obrátiť na MGA osobne pri vymáhaní týchto prostriedkov.

Vklady

Minimálna suma, ktorú môžete vložiť je 20 EUR a maximálna výška jednej transakcie je 500 EUR.

Vklad Vám bude pripísaný na Váš účet okamžite po dokončení transakcie. Za dokončenie transakcie sa považuje, ak sa príslušné množstvo peňazí objaví na účte EuroCasinoBet. Prosíme, vytlačiť všetky transakčné dáta a udržať si ich na ľahko prístupnom mieste. Potvrdzujúce oznámenie bude odoslané e-mailom, akonáhle Vaša platba bude prijatá. Transakcia sa objaví na výpise karty ako MC Eurocasinobet kasíno čipy.

Hráč si musí byť vedomý, že EuroCasinoBet nie je finančnou inštitúciou, a teda hráč nemôže očakávať úrokové výnosy z jeho vkladov. Ďalšie podrobnosti o vložení finančných prostriedkov vo EuroCasinoBet nájdete v sekcii pokladňa.

Pravidlá pre výber

 • Pokiaľ požiadate o výber, je potrebné odoslať dokumentáciu na overenie, ešte pred vyplatením. Súhlasíte s tým, že EuroCasinoBet má právo požadovať Vaše doklady na overenie Vašej identity. Ďalšie dokumenty overujúce Vašu vierohodnosť žiadame v závislosti od okolností.
 • EuroCasinoBet neschváli žiadny výber sumy, kým nie sú overené identifikačé údaje.
 • Finančné prostriedky zo svojho účtu môžete vyberať kedykoľvek a to do rovnakého účtu, kde boli aj vložené.
 • Je zakázané vybrať prostriedky, ktoré neboli využívané pre hru.

Pre viac informácií o výbere a jeho možnostiach, prosím pokračujte v sekcii pokladňa.

Vrátenie vkladu

Vždy máte prístup k svojim peňažným prostriedkom. Bez poplatku si kedykoľvek môžte zadať požiadavku na výplatu zostatku z Vášho účtu v kasíne do toho istého bankového účtu, odkiaľ bola transakcia prijatá. Dovolte nám pripomenúť, že mate možnosť 3 výberov počas 7 dňového obdobia.

Výnimočné situácie

Ak hráč vykoná vklad do EuroCasinoBet z účtu, kreditnej karty alebo z inej finančnej inštitúcie a následne poprie, že by vklad vykonal, EuroCasinoBet má právo podniknúť právne kroky proti takémuto hráčovi.

EuroCasinoBet si vyhradzuje právo obmedziť alebo odmietnuť stávky v prípade, že kreditnú kartu bude považovať za podozrivú. Podvod s kreditnou kartou je vážny priestupok a bude stíhaný v najvyššom možnom rozsahu.

Týmto potvrdzujete, že náš náhodný číselný generátor určí výsledky hier hraných v internetovom kasíne a Vy akceptujete výsledky všetkých hier.

V prípade, že je hra prerušená počas hrania, náš systém zabezpečí, že Váš zostatok na účte zostane rovnaký.

EuroCasinoBet a jeho poskytovateľ softvéru World Match, si vyhradzujeme právo ukončiť hry podľa vlastného uváženia. Ukončená hra bude považovaná za neplatnú a odstránenú a stávka bude pripísaná späť na účet hráča.

Vopred ste sa nedohodli, ani ste sa nepokúšali dohodnúť alebo ste sa nezamýšľali zúčastniť priamo, či nepriamo v žiadnej tajnej dohode s iným hráčom v priebehu akejkoľvek hry, ktorú ste hrali alebo budete hrať v internetovom kasíne. Taktiež prijaté aktívne opatrenia zakazujú použiť zariadenia ako roboty, ktoré môžu skresliť normálnu hru.

V prípade, že došlo k chybám v hernom systéme a distribuovaná výhra bola vypočítaná nesprávne, potom si EuroCasinoBet vyhradzuje právo na opravu chýb, a tým aj nápravu ziskov / strát, ktoré sú zaznamenané v jednotlivých účtov hráčov.

EuroCasinoBet má právo zmazať / zrušiť akúkoľvek hru podľa vlastného uváženia.

 

Ochrana údajov & Vyhlásenie o ochrane súkromia

EuroCasinoBet si vyhradzuje právo odôvodnene odmietnuť vyplatiť výhernú čiastku, pokiaľ totožnosť výhercu nie je overená k našej spokojnosti, za účelom zabezpečenia výplaty výhry správnej osobe. Na tento účel si vyhradzujeme právo vyžiadať si od Vás, podľa vlastného uváženia notársky overený doklad totožnosti alebo iný ekvivalentný úradne stanovený doklad v súlade s platnými zákonmi krajiny v ktorej žijete. Vaše osobné údaje použijeme iba v zhode s ochranou osobných údajov, ktorá je určená v plnom rozsahu v sekcii Ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje nepredáme/neprevedieme/nepostúpime ďalej tretej strane za žiadnych okolností.

Iba kompetentní zamestnanci EuroCasinoBet majú prístup k osobným údajom našich hráčov.

Zo zákonných príčin môže byť EuroCasinoBet za určitých okolností požiadané a v niektorých prípadoch povinné predložiť Vaše osobné údaje príslušným úradom.

Dôvody môžu byť nasledovné:

1. chrániť a hájiť naše práva alebo majetok;

2. konať v zhode s akýmkoľvek právnym sporom týkajúcim sa nás.

Naviac si rezervujeme právo predložiť Vaše osobné údaje zahrňujúce hráčovu identifikáciu, meno, fyzickú adresu, e-mail a telefónne číslo tretej strane, ak sme presvedčení o nutnosti a primeranosti v spojení s akýmkoľvek vyšetrovaním podvodu, neoprávneného zásahu do duševného vlastníctva, piráctva alebo inej nezákonnej a zakázanej činnosti, ktorá môže ohroziť našu právnu zodpovednosť.

Informácie o zmenách v pravidlách používania

Pred vykonaním akejkoľvek zmeny, ktorá by sa prejavila v pravidlách používania, EuroCasinoBet bude informovať zákazníkov / hráčov o zmene a kedy nastane, buď prostredníctvom našej webovej stránky alebo noviniek.

Finančné limity

Zaviedli sme vlastný ochranný mechanizmus, ktorý umožní hráčovi získať kontrolu nad jeho / jej stávkami pri hre vo EuroCasinoBet. Hráč má právo si nastaviť tieto finančné limity:

 • Strata za obdobie
 • Strata za deň
 • Strata za týždeň
 • Strata za mesiac
 • Limit stávky v období
 • Veľkosť straty za obdobie, vrátane súčasnej stávky
 • Stávka na deň
 • Stávka za týždeň
 • Stávka za mesiac
 • Dĺžka relácie v minútach

Hráč má právo zatvorit si účtet na určitú dobu.

Obmedzenie alebo zatvorenie je stanovené hráčom podľa potreby a ten/tá môže kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť toto obmedzenie alebo zatvorenie kontaktovaním zákazníckej podpory.

Žiadosť zvýšenia alebo zrušenia limitu, či znovu otvorenia účtu, je účinná až po uplynutí sedemdňovej lehoty.

Žiadosť o zníženie limitov je účinná ihneď, ako ju obdrží EuroCasinoBet.

Žiadne presádzanie nebude účinné pokiaľ trvá obmedzenie stanovené hráčom.

Virtuálna kontrola

Ponúkame tiež možnosť, vďaka ktorej si môžu hráči sledovať a kontrolovať svoju činnosť online. Počas hry bude môcť hráč vidieť zostatok na svojom účte prostredníctvom pultu, ktorý sa automaticky aktualizuje, kým hranie ďalej pokračuje.

Oznámenia sa objavujú v intervaloch jednej hodiny a virtuálna kontrola poskytuje nasledujúce informácie:

 • Prerušiť hru
 • Ako dlho hráč hrá?
 • Hráčove výhry a straty v tú dobu
 • Potvrdenie od hráča, že si prečítal správu
 • Možnosť umožňujúca hráčovi ukončiť reláciu alebo sa vrátiť do hry.

 

Prerušenie Hry

Ak dôjde k prerušeniu pri hraní hry, hra začína od začiatku a hráč dostane stávku späť.

Porušenia a zatvorenie účtu

Ak porušíte ktorúkoľvek z našich uvedených podmienok, EuroCasinoBet má právo pozastaviť, zatvoriť a zadržať finančné prostriedky na Vašom účte.

Účasť na podvodných činnostiach je hrubé porušenie našich podmienok použitia a EuroCasinoBet zruší alebo ukončí účet hráča a prostriedky prepadajú EuroCasinoBet.

 

Vyhlásenie

 • Máte právo podieľať sa na online hrách kasína na vlastné nebezpečenstvo. Hry uvedené v online casine sú bez akejkoľvek výslovnej záruky alebo predpokladu k výhre.
 • Podľa predchádzajúcich ustanovení, EuroCasinoBet neposkytuje žiadnu záruku pre nasledujúce:
  • Tento softvér je bez chýb
  • To, že softvér je vhodný pre určený účel
  • Že Online Casino a / alebo hry budú dostupné bez prerušenia

EuroCasinoBet neponesie zodpovednosť za akékoľvek náklady, straty a škody vyplývajúce z použitia internetového kasína a / alebo účasti na hrách.

Opatrenia proti praniu špinavých peňazí

V prípade podozrenia z podvodu alebo nečestnej činnosti pri vkladoch z Vašej strany, máme právo odmietnuť akúkoľvek výplatu alebo výhru patriacu Vám a ak je nevyhnutné, právoplatne inkasovať platby, ktoré nám dlhujete.

Nie je Vám dovolené vkladať neprávom nadobudnuté prostriedky, získané z trestnej a/alebo neautorizovanej činnosti. Ak hráte akékoľvek hry, v akomkoľvek prípade načítavania podozrivých kreditných kariet, si rezervujeme právo odmietnuť výplatu z Vášho účtu do tej doby, kým záležitosť nebude preskúmaná. Kasínové účty s podozrivými transakciami budú zatvorené. Výhry a zostatky na kasínových účtoch budú prepadnuté.

Aby sa zabránilo praniu špinavých peňazí, budeme zvažovať a skontrolujeme, či Vaše osobné údaje uvedené pri registrácii korešpondujú s informáciami uvedenými v žiadosti o výplatu.

Podozrivé transakcie môžu byť oznámené príslušným orgánom.

Sťažnosti

Ak máte dotaz ohľadom akejkoľvek transakcie, kontaktujte EuroCasinoBet na support@eurocasinobet.com, Každú požiadavku a spornú transakciu preskúmame. 

KONIEC PODMIENOK POUŽÍVANIA PROSÍM ČÍTAJTE POZORNE, SÚ TO LEGÁLNE ZÁVÄZNE PRAVIDLÁ MEDZI EuroCasinoBet M A VAMI.

V prípade akéhokoľvek významového nesúladu v preložených verziách týchto podmienok používania, znenie anglickej verzie je prevládajúce.

Posledná aktualizácia bola vykonaná: 12/03/2012.

Prosím vytlačte si podmienky používania a držte si ich na ľahko prístupnom mieste.