Podmínky použití

PROSÍM PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO DOHODU A UJISTĚTE SE, ŽE ZCELA ROZUMÍTE JÍ OBSAHU.POKUD MÁTE JAKÉKOLIV POCHYBNOSTÍ O VAŠICH PRÁVECH A ZÁVAZCÍCH VYPLÝVAJÍCÍCH Z AKCEPTACE TÉTO DOHODY, PROSÍM PORAĎTE S KOMPETENTNÍM PRÁVNÍM ZÁSTUPCEM.

Pravomoc

EuroCasinoBet Online Casino, nebo webové stránky vlastní a provozuje Eurocasinobet Ltd.

Eurocasinobet Limited byla registrována jako společnost s ručením omezeným do obchodního rejstříku - Malta Financial Services Authority na základě ustanovení zákona o společnostech z roku 1995, jak je uvedeno níže:

Název společnosti: Eurocasinobet Limited
Adresa společnosti: 78 Crossbow House, Bormla Road, Paola PLA 1902, Malta
Registrační číslo: C42708
Datum registrace: 01.11.2007
Licenční číslo: /CL1/424/2007

Eurocasinobet Web je zobrazena v 20 jazycích av případě neshody, považujte anglickou verzi za ověřené.

Všechny naše telefonní čísla jsou k dispozici na webové stránce jsou mezinárodně dostupné.

* V případě jakéhokoli sporu se zákony Malty platí.

Registrace hráče a zrušení registrace

 • Online Casino nebo webovou stránku můžete použít pouze v případě, pokud jste dospělý, to znamená, že jste dovršili "plnoletosti", jak je tento pojem právně definovaný v zákonech vaší země.
 • V případě, že jste tak učinili, všechny výhry budou propadlé ve prospěch úřadu MGA.
 • Jste nám povinen předložit platné identifikační podklady.
 • Máte plné, úplné a neomezené právo účastnit se Hry a vaše účast v Hrách není zakázána v právních předpisech vaší země.
 • Neakceptujeme registraci hráčů pocházejících z USA.
 • Souhlasíte s tím, že Hry mají charakter zábavy.
 • Rozumíte a tímto potvrzujete, že nic není třeba si zakoupit na to, abyste mohli hrát Hry.
 • Pokud si přejete hrát bez sázení peněz, máte tuto možnost.

Nesmíte používat Online Casino pro reklamní účely nebo jménem jiné osoby.

Každé použití Online Casina je jen pro vaše soukromé účely.

Jste zodpovědný ujistit se, že rozumíte pravidlům a postupům her na Online Casino a způsobu použití online hraní obecně ještě předtím, než začnete hrát jakoukoliv hru.

Je Vaší povinností vědět, že sázení je legální.

Je velmi důležité vytvořit si silné heslo. Pokud si chcete vytvořit silné heslo, přejděte na stránce k registraci av poli jsou zobrazeny detaily o Vašem hesle. V případě, že si hráči přeje odhlásit se z EuroCasinoBet, může tak učinit na vlastní žádost nebo informovat o tom EuroCasinoBet podpůrný tým na adrese: na support@eurocasinobet.com a hráči bude účet uzavřen.

Údaje o účtu

Při otevření účtu, hráč nesmí poskytovat žádné informace ani žádné prohlášení, které není pravdivé, správné nebo zavádějící.

Nesmíte mít více než jeden účet. Pokud zjistí, EuroCasinoBet, že hráč má více než jeden účet, vyhrazuje si právo uzavřít účet s nižšími finančními prostředky, které propadnou ve prospěch EuroCasinoBet.

Jakmile bude účet otevřen, měl by si hráč zkontrolovat a aktualizovat své informace, pokud jde o e-mail, poštovní adresu, PSČ, telefon a další důležité informace, které jsou potřebné v případě potřeby.

Jste plně odpovědný za všechny daně, poplatky a ostatní náklady související a vyplývající z výher z Online Casina.

Tímto potvrzujete, že podrobnosti týkající se debetní / kreditní karta, které jste uvedli při registraci, patří registrovanému majiteli účtu a karta nebyla hlášena jako ztracena nebo ukradena.

Nedovolíte žádné třetí osobě použít Váš hráčský účet pro přístup do Online Casino a Vy také nepoužijete hráčský účet jiné osoby nebo platební prostředky na to, abyste vstoupili do Online Casina nebo na stránku.

Není možné přesouvat / prodat / získat účty od jiného hráče. Také není možné přesouvat jakékoli platební.

Blokováno účty

Vyhrazujeme si právo zablokovat váš účet v případě, že jste nebyli přihlášeni v průběhu posledních 9 měsíců a nebyli jsme schopni se s vámi telefonicky nebo e-mailem. zkontaktovat. Tento účet nebude považován za funkční účet a EuroCasinoBet si vyhrazuje právo na odpočet 5,00 Euro měsíčně jako administrativní poplatek až do doby kontaktování pro znovu aktivaci účtu, nebo přejít do úplného uzavření účtu

Mohou existovat případy kdy poplatek za neaktivity byl odečten na měsíční bázi jak je uvedeno výše, a následně může být vyžádán zpět hráčem. Příčiny takových situací mohou být různé, ale musí být oznámeny předem.

Předtím, než budou tyto prostředky zpracovány, budeme požadovat od Vás ověření dokladů a pokud EuroCasinoBet jejich uzná za správné, bude Vám kvalifikační poplatek vrácen zpět.

Nečinné účty

Neaktivní účet je hráčský účet který nebyl využit za posledních 30 měsíců. Veškeré finanční prostředky budou vyplaceny zpět na účet hráče. V případě, že hráč nemůže být lokalizován pak budou finanční prostředky převedeny do Lotteries & Gaming Authority.

V situaci, kdy účet bude dlouhodobě nevyužívaný více než 30 měsíců a my nebudeme schopni navázat kontakt s hráčem, bude EuroCasinoBet nucen vrátit finanční prostředky na účet hráče v držení Malta Gaming Authority na Maltě (MGA) podle předpisů. Hráč se může obrátit na MGA osobně při vymáhání těchto prostředků.

Vklady

Minimální částka, kterou můžete vložit je 20 EUR a maximální výška jedné transakce je 500 EUR.

Ta bude stržena okamžitě po dokončení transakce. Za dokončení transakce se považuje, pokud příslušné množství peněz se objeví na účtu EuroCasinoBet. Prosíme, vytisknout všechny transakční data a udržet si je na snadno přístupném místě. Potvrzující oznámení bude odesláno e-mail, jakmile Vaše platba bude přijata.Transakce se objeví na výpisu jako MC kasino čip Eurocasinobet.com.

Hráč si musí být vědom, že EuroCasinoBet není finanční institucí, a jako takový hráč není nemůže očekávat úrokové výnosy z jeho vkladů. Další podrobnosti o uložení finančních prostředků s EuroCasinoBet naleznete v sekci pokladna.

Pravidla pro výběr

 • Pokud požádáte o odstoupení od smlouvy, je třeba odeslat ověřené dokumentace, ještě před vyplacením.Souhlasíte s tím, že EuroCasinoBet má právo požadovat Vaše doklady k ověření vaší identity. Další dokumenty ověřující vaši věrohodnost žádáme v závislosti na okolnostech.
 • EuroCasinoBet neschválí žádné odvolání částky až do ověření identifikačních údajů.
 • Ty může stáhnout z vašeho účtu kdykoli přes stejný účet, ze kterého prostředky uložené.
 • Je zakázáno vybrat prostředky, které nejsou využívány pro hru.

Pro více informací pro odstoupení od smlouvy a možnosti, prosím pokračujte na v sekci pokladna.

Vrácení vkladu

Vždy máte přístup ke svým peněžním prostředkům. Bez poplatku si kdykoliv můžete zadat požadavek na výplatu bankovního zůstatku, který máte na účtu, maximálně však 3 výběry během 7 denního období.

Výjimečné situace

Pokud hráč provede vklad do EuroCasinoBet, buď z účtu, kreditní karty nebo jinou transakci a následně popře, že by platbu provedl, EuroCasinoBet má právo usilovat o právní kroky proti takovému hráči.

EuroCasinoBet si vyhrazuje právo omezit nebo odmítnout sázky v případě, že kreditní kartu budeme považovat za podezřelou. Podvod s kreditní kartou je vážný přestupek a bude žalovaný v nejvyšším možném rozsahu.

Tímto potvrzujete, že náš náhodný číselný generátor určí výsledky her hraných na Online Casino a vy akceptujete výsledky všech her.

V případě, že je hra přerušena a neuspějete během hraní, náš systém zajistí, že Váš kasino zůstatek zůstane stejný.

Předem jste se nedohodli ani jste se nepokoušeli dohodnout nebo jste se nezamýšleli zúčastnit, přímo nebo nepřímo, v žádné tajné dohodě s jiným hráčem v průběhu jakékoliv hry, kterou jste hráli nebo budete hrát na Online Casino. Taktéž přijaté aktivní opatření zakazují použít zařízení jako roboty, které mohou zkreslit normální hru.

V případě, že došlo k chybám v herním systému a distribuována výhra byla vypočtena chybně pak Eurocasinobet Limited si vyhrazuje právo na opravu chyb a tím i napravit zisky / ztráty, které jsou zaznamenány v účetnictví jednotlivých hráčů.

Eurocasinobet Limited má právo smazat / zrušit jakoukoliv hru podle vlastního uvážení.

Ochrana údajů & Soukromé údaje

EuroCasinoBet si vyhrazuje právo odůvodněně odmítnout vyplatit výherní částku pokud totožnost výherce není ověřená k naší spokojenosti, za účelem zabezpečení výplaty výhry správné osobě. Pro tento účel si vyhrazujeme právo, při plné diskrétnosti, vyžádat od Vás ověřený doklad totožnosti nebo jiný ekvivalentní úředně stanovený doklad podle platných zákonů země, v níž žijete. Vaše osobní údaje použijeme pouze ve shodě s Ochranou soukromí. Vaše osobní údaje nepředáme / nepřevedeme / nepostoupíme dál třetí straně za žádných okolností.

Pouze kompetentní zaměstnanci EuroCasinoBet mají přístup k osobním údajům našich hráčů.

Ze zákonných příčin, si EuroCasinoBet za určitých okolností může vyžádat av stejném případě se zavazuje předložit Vaše osobní údaje příslušným úřadům. Důvody mohou být následující:

 1. chránit a hájit naše práva nebo majetek;
 2. jednat ve shodě s jakýmkoli právním sporům týkajícím se nás.

Navíc si rezervujeme právo předložit Vaše osobní údaje, zahrnující hráčovu identifikaci, jméno, fyzickou adresu, e-mail a telefonní číslo, třetí straně, pokud jsme přesvědčeni o nutnosti a přiměřenosti ve spojení s jakýmkoliv vyšetřováním podvodu, neoprávněného zásahu do duševního vlastnictví, piráctví nebo jiné nezákonné a zakázané činnosti, která může ohrozit naši právní odpovědnost.

Informace o změnách a Pravidla používání

Před provedením jakékoli změny, která by se projevila v Pravidlech používání, EuroCasinoBet budeme informovat zákazníky / hráčav o změně když nastane, buď prostřednictvím webových stránek nebo náš newsletter.

Finanční limity

Zavedli jsme vlastní ochranný mechanismus, který umožní hráči získat kontrolu nad jeho / její sázkami při hře v EuroCasinoBet. Hráč má právo si určit tyto finanční limity:

 • Druhy limitů
 • Ztráta za den
 • Ztráta za týden
 • Ztráta za měsíc
 • Limit sázky v jedné hře
 • Velikost ztráty ve hře, včetně současné sázky
 • Sázka na den
 • Sázka za týden
 • Sázka za měsíc
 • Délkou hraní v minutách

Hráč má právo na pauzu na určitou dobu.

Přerušení, ukončení, nebo obmedenie limitů si může hráč nastavit sám podle potřeby, ale pokaždé musí kontaktovat suuport.

Žádost zvýšení, snížení nebo zrušení limitů je účinná jen po sedmi dnech poté, co EuroCasinoBet obdrží tuto žádost.

Žádost o snížení a zvýšení limitů je účinná ihned jak ji obdrží EuroCasinoBet.

Žádné přesazování nebude účinné pokud trvá omezení stanovené hráčům.

Virtuální kontrola

Nabízíme také možnost, díky níž si mohou hráči sledovat a kontrolovat svou činnost online. Svou hru, bude moci hráč vidět na svém účtu prostřednictvím pultu, který se automaticky aktualizuje jako hraní bude dále pokračovat.

Oznámení se objevují v intervalech jedné hodiny a virtuální kontrola poskytuje následující informace:

 • Přerušit hru
 • Jak dlouho hráč hraje?
 • Hráčovy výhry a ztráty v tu dobu
 • Potvrzení od hráče, který si přečetl zprávu
 • Možnost dovolovat hráči ukončit hraní, nebo se vrátit do hry.

Přerušení Hry

Pokud dojde k přerušení přerušení při hraní hry, hra začíná od začátku a hráč dostane vklad zpět.

Porušení a zavření účtu

Jestliže porušíte kteroukoliv z našich uvedených podmínek, EuroCasinoBet má právo pozastavit, zavřít a zadržet finanční prostředky na vašem účtu.

Účast na podvodných činnostech je hrubé porušení našich podmínek použití a EuroCasinoBet zruší nebo ukončí účet hráče a prostředky propadají do EuroCasinoBet.

Prohlášení

 • Máte právo podílet se na Online Casino Games na vlastní nebezpečí. Hry v online kasino jsou bez výslovné jakékoliv záruky nebo předpokladu k výhře.
 • Podle předchozích ustanovení, EuroCasinoBet neposkytuje žádnou záruku pro následující:
  • Tento software je bez chyb
  • To, že software je vhodný pro vypočítavý účel
  • Že Online Casino a / nebo hry budou dostupné bez přerušení

EuroCasinoBet neponese odpovědnost za jakékoli náklady, ztráty a škody vyplývající z použití Online Casino a / nebo účast na hrách.

Opatření proti praní špinavých peněz

V případě podezření z podvodu nebo nečestné činnosti z Vaší strany nebo v případě, že jsou jakékoliv platby účtované zpět, máme právo odmítnout jakoukoliv výplatu nebo výhru patřící Vám a pokud je nutné, pravomocně inkasovat platby, které nám dlužíte.

Není Vám dovoleno vkládat neprávem nabyté prostředky, získané z trestné a / nebo neautorizované činnosti.Pokud hrajete jakékoliv hry, v jakémkoliv načítání podezřelých kreditních karet, si rezervujeme právo odmítnout výplatu z Vašeho účtu do té doby, dokud záležitost nebude. Kasino účty s podezřelými transakcemi budou zavřené. Výhry a zůstatky na kasinových účtech budou propadlé.

Aby se zabránilo praní špinavých peněz, budeme zvažovat a zkontrolujeme, zda Vaše osobní údaje uvedené při registraci korespondují s informacemi uvedenými v žádosti o výplatu. Podezřelé transakce mohou být sděleny příslušným orgánům.

Stížnosti

Pokud máte dotaz ohledně jakékoliv transakce kontaktujte EuroCasinoBet na support@EuroCasinoBet.com, každý požadavek a spornou transakci přezkoumáme. 

KONEC UŽIVATELSKÉ DOHODY. PROSÍM ČTĚTE POZORNĚ LEGÁLNĚ ZÁVAZNOU SMLOUVU MEZI EUROCASINOBET A VÁMI.

V případě jakéhokoliv významového nesouladu v přeložených verzích této dohody, znění anglické verze je převládající.

Poslední aktualizace byla provedena: 20 říjen 2011